halové a vícepodlažní stavby

Silo Tower

Moderní pětipodlažní administrativní budova s nádherným výhledem na Olomouc

Jedná se o nástavbu pětipodlažní administrativní budovy na objekt stávajícího sila. Stávající objekt je zděná konstrukce o celkových rozměrech cca 11,8×10,2m a výšce upravené před nástavbou na cca 20,0m.
Vlastní konstrukce nástavby Silo Tower v Olomouci je tvořena železobetonovými sloupy průřezu a stropními prefamonolitickými deskami s průvlaky. Stropní desky jsou realizovány jako prefabrikované desky tl. 60mm s monolitickou dobetonávkou. Průvlak je monoliticky spojen se stropní deskou. V nejnižším podlaží je konstrukce doplněna 14-ti železobetonovými sloupy průřezu 800/800mm na výšku stávajícího sila. Na sloupech je zhruba uprostřed výšky provedeno ocelové ztužení ve vodorovném směru. V úrovni horního líce sloupů a horního líce sila bude provedena monolitická žebrová deska. Ve spodní části jsou železobetonové sloupy vetknuty do kalichů pilotového založení. Poslední patro je pouze na části půdorysu a je navrženo jako ocelová konstrukce.
Opláštění nástavby je provedeno kombinací prefabrikovaných sendvičových panelů a zasklených ploch v hliníkových profilech.
Celkové rozměry konstrukce včetně nástavby jsou 18,70×13,8m a výška 40,5m.