halové a vícepodlažní stavby

IP systém na Facebooku!

Aktuality z dění v naší společnosti můžete nově sledovat i na Facebooku: https://www.facebook.com/ipsystem.cz. Navštivte nás,...

Silo Tower

Moderní pětipodlažní administrativní budova s nádherným výhledem na Olomouc

Jedná se o nástavbu pětipodlažní administrativní budovy na objekt stávajícího sila. Zděná konstrukce původního objektu má rozměry cca 11,8 × 10,2 m a jeho výška byla před nástavbou upravena na cca 20,0 m.
Vlastní konstrukce nástavby Silo Tower v Olomouci je tvořena železobetonovými sloupy průřezu a stropními prefamonolitickými deskami s průvlaky. Stropní desky jsou realizovány jako prefabrikované desky tl. 60 mm s monolitickou dobetonávkou. Průvlak je monoliticky spojen se stropní deskou. V nejnižším podlaží je konstrukce doplněna 14 železobetonovými sloupy průřezu 800/800 mm na výšku stávajícího sila. Na sloupech je zhruba uprostřed výšky provedeno ocelové ztužení ve vodorovném směru. V úrovni horního líce sloupů a horního líce sila byla provedena monolitická žebrová deska. Ve spodní části jsou železobetonové sloupy vetknuty do kalichů pilotového založení. Poslední patro je pouze na části půdorysu a je navrženo jako ocelová konstrukce.
Opláštění nástavby je provedeno kombinací prefabrikovaných sendvičových panelů a zasklených ploch v hliníkových profilech.
Celkové rozměry konstrukce včetně nástavby jsou 18,70 × 13,8 m a výška objektu je nyní úctyhodných 40,5 m.