halové a vícepodlažní stavby

Tribuny a stavby pro sport

Amfiteátr Korunní pevnůstka

Pro olomouckou společnost Provádění staveb Olomouc a.s., zabývající se mimo jiné rekonstrukcemi památkových objektů, jsme realizovali dodávku montáže konstrukce Amfiteátru v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. Amfiteátr s kapacitou 562 sedících diváků bude sloužit kulturním a společenským akcím. Konstrukce železobetonového… Čtěte dál

Werkarena

Multifunkční hala v Třinci

Podíleli jsme se na výrobě nosných žb prefa prvků pro výstavbu nové víceúčelové haly nazvané Werkarena pro 5200 diváků. Hala bude sloužit především místnímu hokejovému klubu „HC OCELÁŘI TŘINEC“ a pro jiné halové sporty, budou se zde pořádat koncerty, kulturní a společenské akce.
V našem závodě v Olomouci se vyrábělo celkem 1210 ks žb prefabrikovaných dílců (zdvojené průvlaky, kruhové sloupy, lavicové nosníky, tribunové stupně, lavice a pohledové zavěšené fasádní stěny).

Čtěte dál

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě–Vítkovicích

Modernizace tribun a sportovního a technického zázemí Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích.

Pro firmu „Metrostav a.s.“ realizujeme dodávku a montáž železobetonových prefabrikovaných prvků objektu SO 019 (východní tribuny), SO 022 (skladovací haly) a přidružených objektů SO 024 (energocentra sever), SO 032… Čtěte dál

Tribuna baseballového hřiště Olomouc

Pro olomoucký baseballový klub Skokani jsme relizovali výrobu a montáž železobetonové divácké tribuny na hřišti v Olomouci–Lazcích. Jedná se o lehkou a jednoduchou konstrukci tribunových stupňů se schodištěm. Tribunové stupně jsou osazeny ocelovými sedadly. Tato typická tribuna je pro svou… Čtěte dál