halové a vícepodlažní stavby

Služby stavební zkušebny

00192lPoskytování služeb technologické zkušebny

Na kvalitu výroby prvků dohlíží tým zkušených pracovníků stavební zkušebny, který pomocí sady standardizovaných testů a zkoušek permanentně hlídá jak kvalitu a jakost betonu tak i finálních výrobků. Veškeré výrobní procesy jsou součástí integrovaného systému managementu jakosti a environmentálního managementu podle norem ISO.

Seznam činností zkušebny

  • kontrolní zkoušky kameniva těženého i drceného všech frakcí
  • kontrolní zkoušky pevnosti betonářské oceli
  • kontrolní zkoušky konzistence sednutím
  • kontrolní zkoušky rozlitím
  • kontrolní zkoušky stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu
  • odběr betonové směsi pro zhotovení zkušebních těles včetně ošetření
  • normové uložení zkušebních těles
  • kontrolní destruktivní zkoušky na tělesech – pevnost v tlaku
  • informativní nedestruktivní zkoušky ztvrdlého betonu

Chcete-li využít služby stavební zkušebny pro vaše investiční záměry, či vykonat některou z prováděných zkoušek, kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře nebo si vyhledejte příslušné kontakty.

Pošlete nám poptávku

vyžadovaná informace

vyžadovaná informace

vyžadovaná informace