halové a vícepodlažní stavby

Železobetonové konstrukce

Projekce, výroba a montáž železobetonových konstrukcíDSC_4434

Firma IP systém a.s. patří k tradičním stavebním dodavatelům zaměřeným zejména na montované železobetonové konstrukce. Hlavní těžiště činnosti spočívá v kompletním zajištění realizace montovaných staveb od stádia úvodního poradenství, přes vytvoření všech stupňů projektu včetně podrobné výrobní dokumentace až po výrobu dílců, jejich přepravu a provedení montáže konstrukce. Tyto činnosti jsou realizovány týmem kmenových pracovníků s využitím vlastních výrobních a montážních strojů a zařízení.

Za více jak dvacet let činnosti v úzké specializaci, kterou je návrh, výroba a provádění železobetonových konstrukcí, se IP systém a.s. stal vyhledávanou stálicí v této oblasti stavebních činností. Vysoce profesionální rukopis se objevil na řadě významných stavebních realizací posledních let, které zaujaly odbornou i laickou veřejnost jak svým rozsahem, podmínkami ve kterých byly prováděny, tak i zaváděním nových technologických postupů.

Své kvality a přednosti IP systém a.s. dokázal při realizaci rozsáhlých nákupních a společenských center, výrobních a logistických areálů, administrativní, občanské a bytové výstavby, zemědělských objektů a dalších staveb, na kterých bylo využito všech předností vynikajícího materiálu kterým železobeton je – zejména výborných mechanických vlastností, požární odolnosti, životnosti a trvanlivosti, ale v neposlední řadě pohledových kvalit správně provedených prefabrikovaných konstrukcí.

Pošlete nám poptávku

vyžadovaná informace

vyžadovaná informace

vyžadovaná informace