halové a vícepodlažní stavby

Montáž konstrukcí

Montáž železobetonových konstrukcí je prováděna vlastními zaměstnanci. Montáž konstrukce završuje etapu dodávky nosného systému a rozhodujícím způsobem ovlivňuje výsledný dojem z nosné konstrukce.