halové a vícepodlažní stavby

IP systém na Facebooku!

Aktuality z dění v naší společnosti můžete nově sledovat i na Facebooku: https://www.facebook.com/ipsystem.cz. Navštivte nás,...

Nabídka sekce

Politika jakosti

Dbáme na dodržování kvality všech prováděných činností

Společnost IP systém a.s. má zavedený integrovaný systém managementu jakosti a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 pod souhrnným názvem Politika jakosti.

Tento systém je certifikován a dozorován certifikačním orgánem č.3001 a č.3060 – Technický a zkušební ústav stavební Praha.

Vedení společnosti se zavázalo v rámci integrovaného systému managementu plnit následující zásady pro management a všechny ostatní zaměstnance vyhlášené v Politice QMS a EMS.

Uvedené zásady politiky integrovaného sytému jsou rozpracovány do konkrétních cílů v programu QMS/EMS společnosti IP systém a.s.

Uskutečňování této politiky je cílem všech zaměstnanců společnosti.

Aktuálnost a vhodnost politiky a důsledná realizace cílů vyplývajících z této politiky je pravidelně přezkoumávána vedením společnosti IP systém a.s.

 

Certifikáty a osvědčení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o vlastnostech