Essens Horní Suchá

Mezi aktuálně probíhajícími stavbami je i realizace haly v areálu společnosti ESSENS EUROPE SE.


Administrativa i výrobně-skladovací část

Hala je rozdělena na dvě části s půdorysnými rozměry 36,9 × 57,5 metrů a 33,0 × 39,5 metrů. Nosnou konstrukcí tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet s železobetonovými prefabrikovanými průvlaky, jednotlivé části jsou na sobě staticky nezávislé, aby bylo možné podchytit případné pohyby vlivem poddolování. Administrativa je rozdělena na dvě podlaží s celkovou výškou 9,25 metrů, výrobně-skladovací část haly má jedno podlaží a výšku 8,25 metrů. Objekt je opláštěn sendvičovými panely bílé nebo šedé barvy a administrativní část má z čela prosklenou fasádu. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem a střešním souvrstvím (parozábrana, tepelná izolace a střešní PVC fólie). Předmětem naší dodávky jsou také vnější stavební objekty, a to především nové vedení dešťové a splaškové kanalizace, nové vedení přípojky vody včetně areálového rozvodu, provedení tří retenčních jímek dešťových vod, odlučovač lehkých kapalin a nové vedení přípojky elektro. Součástí jsou rovněž vnější zpevněné plochy – betonová vozovka, chodníky a parkoviště ze zámkové dlažby. Dokončení je plánováno v červnu 2024.

Zajímá Vás co, jak a kde právě stavíme?

Napište nám

Máte dotaz, požadavek, přání? Napište nám přes tento kontaktní formulář.
Můžete připojit 1 přílohu. Maximální velikost přílohy je 15 MB.
© 2022 IP Systém a.s. | O cookies | Tvorba www stránek Flexum.cz