Hella Mohelnice

V Mohelnici jsme dokončili již několikátou spolupráci se společností Hella Autotechnik Nova.


Dvě etapy výstavby skladu s expedicí

Přístavbu jednopodlažního skladu s expedicí včetně základové konstrukce pro automatický výškový sklad jsme zahájili v listopadu 2021. Proběhla ve dvou etapách, abychom zajistili nepřetržitý chod provozu závodu Hella, což byl prioritní požadavek investora. První etapa výstavby má základní půdorysný rozměr 95 × 34 metrů. Součástí je dvoupodlažní vestavba s administrativní částí. Dokončena byla v listopadu 2022. Druhá etapa výstavby má základní půdorysný rozměr 50 × 54 metrů. Součástí je dvoupodlažní vestavba s technologickým zázemím pro sprinklery a kanceláří pro obsluhu skladu. K dokončení došlo v září 2023. Celková užitná půdorysná plocha obou etap činí 6 053 m2.


Od A do Zet

Obě etapy nového skladu jsou napojeny na stávající skladovou halu s expedicí a jsou navzájem provozně propojeny. Z důvodu zachování nepřetržitého provozu ve stávajícím objektu bylo nutné postavit na začátku realizace provizorní dělicí stěnu mezi novým a původním skladem. Součástí realizace jsou také rozsáhlé zemní práce spojené s bouráním stávajících zpevněných ploch. Zajistili jsme stabilizaci podloží, v rámci areálu jsme provedli zpevněné asfaltové a betonové plochy, dešťovou a splaškovou kanalizaci, dva retenční objekty s odlučovači lehkých kapalin, přeložku požárního vodovodu, přeložku plynové přípojky a mnoho dalšího. Aby těch čísel nebylo málo, doplníme ještě, že prefabrikovaná železobetonová konstrukce nového skladu se skládá z více než 400 kusů prefabrikátů, které vznikly v našem olomouckém výrobním závodě. 


Základová konstrukce pro automatický výškový sklad

Automatický výškový sklad má půdorysný rozměr 72 × 46 metrů, užitnou plochu cca 3 300 metrů a je založený na vrtaných železobetonových pilotách. Základová deska je z železobetonu a bylo na ni použito více než 250 tun výztuže. Do automatického výškového skladu dodáváme sprinklerové hasicí zařízení s vodním mediem. Součástí dodávky je také ústřední vytápění, silnoproudé rozvody pro napájení technologie, systém měření a regulace a elektrická požární signalizace. O této realizaci si můžete přečíst článek také na iDNES zde.

Zajímají Vás i jiné průmyslové stavby?

Napište nám

Máte dotaz, požadavek, přání? Napište nám přes tento kontaktní formulář.
Můžete připojit 1 přílohu. Maximální velikost přílohy je 15 MB.
© 2022 IP Systém a.s. | O cookies | Tvorba www stránek Flexum.cz