VISCUMA PLASTIC

Rozšíření skladového objektu pro společnost VISCUMA PLASTIC, a.s., jsme v obci Strážná realizovali na přelomu let 2016 a 2017.


Rozšíření hal

Původním objektem byly dvě navzájem přiléhající haly s nosnou ocelovou konstrukcí. Rozšíření těchto hal tvoří dvě symetrická ramena, která mají půdorysný tvar písmena L a jejichž délky jsou 72 a 78 metrů. Nosnou konstrukcí přístavby je železobetonový prefabrikovaný skelet. Obvodový plášť objektu tvoří zateplené sendvičové základové prahy a opěrné stěny, na které navazují kovoplastické panely.


Stavba ve svažitém terénu

Dle požadavku investora měla být novostavba provozně propojena se stávajícími objekty a současně mělo dojít ke sjednocení výškové úrovně podlah. Přístavba je ovšem situována na značně svažitém pozemku. Řešením byl tedy návrh vnitřní vestavby, která vytvoří suterén. Stropní konstrukci suterénu tvoří předpjaté panely Spiroll se spřaženou železobetonovou deskou, která je současně i finální podlahou.

Zajímají Vás i jiné průmyslové stavby?

Napište nám

Máte dotaz, požadavek, přání? Napište nám přes tento kontaktní formulář.




Můžete připojit 1 přílohu. Maximální velikost přílohy je 15 MB.




© 2022 IP Systém a.s. | O cookies | Tvorba www stránek Flexum.cz