Stavby 2020

Stejně jako mnozí máme za sebou nepředvídatelný, náročný a velmi nejistý rok. Přesto se nám podařilo zahájit, dokončit či úspěšně posunout dál spoustu zajímavých projektů. Výběr z nich a malé ohlédnutí za rokem 2020 vám přinášíme v tomto článku.


HOPI Prostějov

Jeden z našich nejvýraznějších loňských počinů byla přístavba v prostějovském areálu společnosti HOPI. Jednalo se o halu s administrativní vestavbou. Objekt má půdorysný osový rozměr 184 × 108 metrů a přiléhá jednou stranou ke stávající budově. Nově vzniknuvší hala má jednopodlažní montovaný skelet halového typu, konstrukce administrativní části je dále doplněna o obvodové prefa prvky, konstrukci stropů a o konstrukci schodiště. Realizace trvala 6 měsíců.


HARTJE Šumperk

V Šumperku jsme realizovali výrobní halu s administrativní přístavbou. Objekt se skládá z jednopodlažní halové části, dvoupodlažní administrativní vestavby a dvoupodlažní výrobní části. Půdorysné rozměry jsou 78 × 72 metrů, výška objektu je cca 11 metrů nad okolní terén. Při výstavbě bylo použito více než 650 prefabrikátů.


PS PLASTY Prostějov

Expediční halu, kompletační halu a administrativní budovu jsme v areálu společnosti PS PLASTY CZ prováděli na přelomu let 2019 a 2020. Jednalo se o dodávku na klíč, která byla rozdělena na dvě etapy. Při obou částech realizace bylo dohromady potřeba vyprojektovat, vyrobit, dopravit a smontovat více než 400 kusů prefabrikátů.


Pila Vápenná

Realizaci budovy pilnice a několika přiléhajících inženýrských objektů jsme zahájili ve Vápenné. Kromě výstavby hlavní budovy o rozměrech 84 × 30 metrů zajišťujeme provedení komunikací a zpevněných ploch, areálového vodovodu a kanalizace, rozvody tepla, areálové připojení kabelového vedení a vnějšího osvětlení. Příléhajícími objekty jsou odkorňovač, boxy na štěpku a piliny, kotelna, sušárna, krytý sklad, přístřešek na řezivo a trafostanice.


Reliéfní sloupy Šternberk

Designové prvky z betonu jsme do přednádražního prostoru ve Šternberku dodali ve spolupráci se Studiem Zlamal. Zajistili jsme nejen výrobu, ale rovněž instalaci plastik ve veřejném prostoru. Každý sloup je tvořen dvěma půlsloupy, které jsou od sebe vzdáleny 10 cm. Tyčí se do výšky 278 a 439 centimetrů, váží 1000 a 1500 kg. 


Nutrend – IV. etapa

Úspěšně pokračovala rovněž další etapa výstavby v areálu Nutrend – tentokrát s pořadovým číslem šest. Jednalo se o výrobní halu. Celkový půdorysný rozměr objektu činí 79 × 97 m. Hala má jednopodlažní i dvoupodlažní část a sloužit bude pro výrobu sypkých doplňků stravy.


IZOMAT Olomouc

Výstavbu skladové haly v areálu prodejny stavebnin jsme realizovali od listopadu 2019 do dubna 2020. Objekt má tři sekce: temperovaný uzavřený sklad, otevřenou sekci skládající se z boxů a otevřenou část haly. Celkové půdorysné rozměry haly jsou 17,77 × 140,05 metru, stavba má obdélníkový půdorys a pouze jedno nadzemní podlaží. Dodávku jsme zajišťovali včetně rekonstrukce zpevněných ploch, opravy a modernizace systému vnitroareálové dešťové kanalizace a úprav stávajícího vjezdu do stavebnin. Práce probíhaly ve dvou etapách.


ELUVIO Olomouc

Pro společnost Eluvio jsme zahájili realizaci administrativně-výrobního a skladovacího objektu v Olomouci. Celkový půdorysný rozměr budovy je 24,8 × 43,6 metrů. Nosná konstrukce prakticky sestává ze dvou rozdílných objektů – dvoupodlažní administrativní budovy a výrobní haly – které jsou však konstrukčně, staticky i provozně propojeny v jeden funkční celek. Po obvodu je objekt do výšky 1,5 m uzavřen sendvičovými parapetními panely, na které navazuje lehký, horizontálně kladený obvodový plášť. V přízemí administrativní části se nachází sociální zázemí, nástrojářská dílna a expedice; patro je určeno převážně pro kanceláře, zasedací místnost a archiv. Halová část slouží výobě i skladování. 


RADEGAST Nošovice

Realizací varny a CKT v pivovaru Radegast jsme navázali na úspěšnou spolupráci z roku 2019


MAČÁK transport

V Luběnicích jsme realizovali nový objekt motoslužeb. Technicky šlo o halu půdorysných rozměrů 25 × 22 m s jedním modulem vestavby. Opláštění objektu je řešeno kovoplastickým pláštěm s atikou. Součástí projektu haly je i venkovní nákladová rampa.

 

Napište nám

Máte dotaz, požadavek, přání? Napište nám přes tento kontaktní formulář.
Můžete připojit 1 přílohu. Maximální velikost přílohy je 15 MB.
© 2022 IP Systém a.s. | O cookies | Tvorba www stránek Flexum.cz